แปลเพลง Venus – Lady Gaga

Venus Lady - Gaga
I can’t help the way I’m feeling ฉันไม่อาจห้ามความรู้สึกที่ฉันมีได้ Goddess of love please take me to your leader เทพีแห่งรักโปรดรับฉันไปยังอาณาจักรคุณ I can’t help I keep on dancin’ ฉันช่วยไม่ได้ ฉันเต้นไม่หยุด Goddess of Love! Goddess of Love! เทพีแห่งรัก เทพีแห่งรัก

Rocket #9 take off to the planet (To the planet)
จรวดหมายเลข 9 ทยานไปยังดวงดาว (ไปยังดวงดาว)
Venus
ดาวศุกร์ / หรือเทพีวีนัส (Venus = เทพีแห่งความรักของกรีก)
Aphrodite lady seashell bikini (Garden panty)
เทพีอโฟรไดท์ บิกินนี่เปลือกหอย (Aphrodite =เทพเจ้าแห่งความรักและความสวยงามของกรีก)
Venus
เทพีวีนัส
Let’s blast off to a new dimension (In your bedroom)
เรามาแตกกระจายเป็นมิติใหม่ (ในห้องนอนเธอ)
Venus
เทพีวีนัส
Aphrodite lady seashell bikini (Get with me)
เทพีอโฟรไดท์ บิกินนี่เปลือกหอย (มากับฉัน)
Venus
เทพีวีนัส
.
I can’t help the way I’m feeling
ฉันไม่อาจห้ามความรู้สึกที่ฉันมีได้
Goddess of love please take me to your leader
เทพีแห่งรักโปรดรับฉันไปยังอาณาจักรคุณ
I can’t help I keep on dancin’
ฉันช่วยไม่ได้ ฉันเต้นไม่หยุด
Goddess of Love! Goddess of Love!
เทพีแห่งรัก เทพีแห่งรัก
.
Take me to your planet (to the planet)
นำฉันไปยังดาวของเธอ
Take me to your planet (to the planet)
นำฉันไปยังดาวของเธอ
Take me to your leader (to the planet)
นำฉันไปยังอาณาจักรของเธอ
Your leader, Your leader (to the planet)
อาณาจักรของเธอ อาณาจักรของเธอ
Take me to your planet (to the planet)
นำฉันไปยังดาวของเธอ
Take me to your planet (to the planet)
นำฉันไปยังดาวของเธอ
Take me to your Venus (to the planet)
นำฉันไปยังดาววีนัสของเธอ
Your Venus, Your Venus (to the planet)
ดาววีนัสของเธอ ดาววีนัสของเธอ
.
When you touch me I die
ยามที่เธอสัมผัสฉัน ฉันสิ้นลม
Just a little inside
เพียงนิดๆข้างใน
I wonder if this could be love
ฉันสงสัยว่านี่อาจใช่ความรัก
This could be love
นี่อาจเป็นรัก
Cuz you’re out of this world
เพราะเธออยู่ภายนอกโลกใบนี้
Galaxy, space and time
กาแล็กซี่ อวกาศ และเวลา
I wonder if this could be love
ฉันสงสัยว่านี่อาจใช่ความรัก
.
Venus
เทพีวีนัส
.
Have an oyster, baby
ลิ้มหอยนางรม ที่รัก
It’s Aphrod-isy
มันคือเทพีอโฟรไดท์
Act sleazy
ทำตัวโสโครก
Venus
เทพีวีนัส
Worship to the land
บูชาต่อสถานที่
A girl from the planet (to the planet)
หญิงสาวจากดวงดาว (ไปยังดวงดาว)
Venus
เทพีวีนัส
.
I can’t help the way I’m feeling
ฉันไม่อาจห้ามความรู้สึกที่ฉันมีได้
Goddess of love please take me to your leader
เทพีแห่งรักโปรดรับฉันไปยังอาณาจักรคุณ
I can’t help I keep on dancin’
ฉันช่วยไม่ได้ ฉันเต้นไม่หยุด
Goddess of Love! Goddess of Love!
เทพีแห่งรัก เทพีแห่งรัก
.
Take me to your planet (to the planet)
นำฉันไปยังดาวของเธอ
Take me to your planet (to the planet)
นำฉันไปยังดาวของเธอ
Take me to your leader (to the planet)
นำฉันไปยังอาณาจักรของเธอ
Your leader, Your leader (to the planet)
อาณาจักรของเธอ อาณาจักรของเธอ
Take me to your planet (to the planet)
นำฉันไปยังดาวของเธอ
Take me to your planet (to the planet)
นำฉันไปยังดาวของเธอ
Take me to your Venus (to the planet)
นำฉันไปยังดาววีนัสของเธอ
Your Venus, Your Venus (to the planet)
ดาววีนัสของเธอ ดาววีนัสของเธอ
.
When you touch me I die
ยามที่เธอสัมผัสฉัน ฉันสิ้นลม
Just a little inside
เพียงนิดๆข้างใน
I wonder if this could be love
ฉันสงสัยว่านี่อาจใช่ความรัก
This could be love
นี่อาจเป็นรัก
Cuz you’re out of this world
เพราะเธออยู่ภายนอกโลกใบนี้
Galaxy, space and time
กาแล็กซี่ อวกาศ และเวลา
I wonder if this could be love
ฉันสงสัยว่านี่อาจใช่ความรัก

.
I wonder if this could be love
ฉันสงสัยว่านี่อาจใช่ความรัก
This could be love
นี่อาจเป็นรัก
Goddess of Love
เทพีแห่งรัก
I wonder if this could be love
ฉันสงสัยว่านี่อาจใช่ความรัก
Venus
เทพีวีนัส (เทพีแห่งความรัก)
.
Neptune
เนปจูน
Go
ไป
Now serve Pluto
ต่อด้วยพลูโต
Saturn
แซทเทิร์น (ดาวเสาร์)
.
Jupiter
จูปิเตอร์
Mercury, Venus – uh ha!
เมอร์คิวรี่
Uranus!
ยูเรนัส
Don’t you know my ass is famous?
เธอไม่รู้หรอว่าตูดฉันมันฮอทขนาดไหน
Mars
มารส์ (ดาวอังคาร)
Now serve for the gods
แล้วก็ต่อด้วยพระเจ้า
Earth, serve for the stars!
โลก แล้วก็หมู่ดาว
.
When you touch me I die
ยามที่เธอสัมผัสฉัน ฉันสิ้นลม
Just a little inside
เพียงนิดๆข้างใน
I wonder if this could be love
ฉันสงสัยว่านี่อาจใช่ความรัก
This could be love
นี่อาจเป็นรัก
Cuz you’re out of this world
เพราะเธออยู่ภายนอกโลกใบนี้
Galaxy, space and time
กาแล็กซี่ อวกาศ และเวลา
I wonder if this could be love
ฉันสงสัยว่านี่อาจใช่ความรัก

.
++++++

 

 

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.