แปลเพลง Unconditionally – Katy Perry

Katy Perry
Oh no, did I get too close? โอ ไม่ ฉันเข้าไปใกล้เกินไปหรือเปล่า Oh, did I almost see what’s really on the inside? โอ้ ใช่ฉันเพิ่งมองเห็นว่าอะไรอยู่ข้างในหรือเปล่า All your insecurities ความไม่ปลอดภัยทั้งหมดของเธอ All the dirty laundry เสื้อผ้าสกปรกทั้งหมดของเธอ Never made me blink one time มันไม่เคยทำให้ฉันหลับตาสักครั้งเดียว


Oh no, did I get too close?
โอ ไม่ ฉันเข้าไปใกล้เกินไปหรือเปล่า
Oh, did I almost see what’s really on the inside?
โอ้ ใช่ฉันเพิ่งมองเห็นว่าอะไรอยู่ข้างในหรือเปล่า
All your insecurities
ความไม่ปลอดภัยทั้งหมดของเธอ
All the dirty laundry
เสื้อผ้าสกปรกทั้งหมดของเธอ
Never made me blink one time
มันไม่เคยทำให้ฉันหลับตาสักครั้งเดียว
.
Unconditional, unconditionally
ไม่มีข้อแม้ โดยไม่มีข้อแม้
I will love you unconditionally
ฉันจะรักเธอโดยไม่มีข้อแม้
There is no fear now
ไม่มีความกลัวอีกแล้ว
Let go and just be free
ปล่อยมันไปแล้วเป็นอิสระ
I will love you unconditionally
ฉันจะรักเธอโดยไม่มีข้อแม้
.
 Come just as you are to me
มาหาฉันแบบที่ตัวเธอเป็น
Don’t need apologies
ไม่ต้องมีคำขอโทษ
Know that you are unworthy
รู้ตัวเองว่าไม่คุ้มค่า
I’ll take your bad days with your good
ฉันจะรับทั้งข้อดีและข้อเสีย
Walk through this storm I would
ฝันฝ่ามรสุมฉันจะทำ
I’d do it all because I love you, I love you
ฉันทำทุกอย่างเพราะฉันรักเธอ ฉันรักเธอ.Unconditional, unconditionally
ไม่มีข้อแม้ โดยไม่มีข้อแม้
I will love you unconditionally
ฉันจะรักเธอโดยไม่มีข้อแม้
There is no fear now
ไม่มีความกลัวอีกแล้ว
Let go and just be free
ปล่อยมันไปแล้วเป็นอิสระ
I will love you unconditionally
ฉันจะรักเธอโดยไม่มีข้อแม้

.

So open up your heart and just let it begin
ดังนั้นจงเปิดใจ แล้วเริ่มต้นมัน
Open up your heart, and just let it begin
เปิดหัวใจ แล้วเริ่มต้นมัน
Open up your heart, and just let it begin
เปิดหัวใจ แล้วเริ่มต้นมัน
Open up your heart
เปิดหัวใจ
Acceptance is the key to be
การยอมรับคือกุญแจ
To be truly free
แห่งความเป็นอิสระ
Will you do the same for me?
เธอจะทำแบบเดียวกันกับฉันไหม

.

Unconditional, unconditionally
ไม่มีข้อแม้ โดยไม่มีข้อแม้
I will love you unconditionally
ฉันจะรักเธอโดยไม่มีข้อแม้
There is no fear now
ไม่มีความกลัวอีกแล้ว
Let go and just be free
ปล่อยมันไปแล้วเป็นอิสระ
‘Cause I will love you unconditionally
เพราะฉันจะรักเธอโดยไม่มีข้อแม้
(oh yeah)

.

I will love you
ฉันจะรักเธอ
I will love you
ฉันจะรักเธอ
I will love you unconditionally
ฉันจะรักเธอโดยไม่มีข้อแม้

+++++++++++

 

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.