แปลเพลง Let It Go – Demi Lovato (Frozen)

Demi Lovato
“Let It Go” เป็นเพลงที่ Demi Lovato ขับร้องและบันทึกเพื่อเป็นเพลงประกอบภาพยนต์เรื่อง “Frozen” ภาพยนต์อันนิเมชั่นของ Disney เรื่องล่าสุด ซึ่งจะออกฉายในโรงภาพยนต์ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2013 นี้ โดยเนื้อเพลง Let It Go จะพูดถึงถึงการปลดเปลื้องเป็นอิสระจากความไม่มั่นคงหรือความไม่ปลอดภัยทั้งหลายแหล่ “Breaking free from your insecurities”

Let it go

ปล่อยมันไป
Let it go
ปล่อยมันไป
Can’t hold you back anymore
ไม่สามารถฉุดรั้งเธอไว้อีกต่อไป
Let it go
ปล่อยมันไป
Let it go
ปล่อยมันไป
Turn my back and slam the door
หันหลังกลับแล้วปิดประตู
.
 
The snow blows white on the mountain tonight
หิมะโปรยปลิวขาวละมุนบนยอดเขาคืนนี้
Not a footprint to be seen
ไม่มีแม้รอยเท้าให้เห็น
A kingdom of isolation and it looks like I’m the Queen
ดินแดนของความโดดเดี่ยวแห่งนี้ฉันเป็นเหมือนราชินี
The wind is howling like the swirling storm inside
แรงรมส่งเสียงอู้เหมือนกับพายุหมุนอยู่ข้างใน
Couldn’t keep it in, heaven knows I tried
ไม่สามารถรักษามันไว้ได้ สวรรค์รู้ว่าฉันพยายาม
Don’t let them in, don’t let them see
อย่าให้เขาเข้ามา อย่าให้เขาเห็น
Be the good girl
จงเป็นเด็กดี
You always had to be
ที่เธอควรเป็นเสมอ
Conceal, don’t feel
ปกปิดมันไว้ อย่ารู้สึก
Don’t let them know
อย่าให้เขารู้
Well, now they know
แต่เขาก็รู้แล้วตอนนี้
.
 
Let it go
ปล่อยมันไป
Let it go
ปล่อยมันไป
Can’t hold you back anymore
ไม่สามารถฉุดรั้งเธอไว้อีกต่อไป
Let it go
ปล่อยมันไป
Let it go
ปล่อยมันไป
Turn my back and slam the door
หันหลังกลับแล้วปิดประตู
And here I stand, and here I’ll stay
และที่นี่ฉันยืนอยู่ และฉันจะอยู่ที่นี่
Let it go
ปล่อยมันไป
Let it go
ปล่อยมันไป
The cold never bothered me anyway
ความหนาวไม่สะทกสะท้านฉันแต่อย่างใด
.
 
It’s funny how some distance
มันช่างน่าขันสำหรับความห่างไกล
Makes everything seem small
ทำให้ทุกอย่างแลดูเล็กลง
And the fears that once controlled me
และความกลัวที่มันเคยเป็นนายฉัน
Can’t get to me at all
ไม่สามารถทำอะไรฉันได้แม้แต่น้อย
Up here in the cold thin air
บนนี้ที่อากาศหนาวเหน็บ
I finally can breathe
ท้ายที่สุดฉันก็ได้หายใจ
I know left a life behind but I’m to relieved to grieve
ฉันรู้ว่าทิ้งชิวิตไว้ข้างหลังแต่ฉันปลดเปลื้องจากความเศร้า
.
 
Let it go
ปล่อยมันไป
Let it go
ปล่อยมันไป
Can’t hold you back anymore
ไม่สามารถฉุดรั้งเธอไว้อีกต่อไป
Let it go
ปล่อยมันไป
Let it go
ปล่อยมันไป
Turn my back and slam the door
หันหลังกลับแล้วปิดประตู
And here I stand, and here I’ll stay
และที่นี่ฉันยืนอยู่ และฉันจะอยู่ที่นี่
Let it go
ปล่อยมันไป
Let it go
ปล่อยมันไป
The cold never bothered me anyway
ความหนาวไม่สะทกสะท้านฉันแต่อย่างใด
.
 
Standing frozen in the life I’ve chosen
ยืนแข่งทื่อเพราะความหนาวในช่วงชีวิตที่ฉันเลือกเดิน
You won’t find me, the past is so behind me
เธอจะหาฉันไม่เจอ อดีตมันอยู่เบื้องหลัง
Buried in the snow
ถูกฝังในกองหิมะ
.
 
Let it go
ปล่อยมันไป
Let it go
ปล่อยมันไป
Can’t hold you back anymore
ไม่สามารถฉุดรั้งเธอไว้อีกต่อไป
Let it go
ปล่อยมันไป
Let it go
ปล่อยมันไป
Turn my back and slam the door
หันหลังกลับแล้วปิดประตู
And here I stand, and here I’ll stay
และที่นี่ฉันยืนอยู่ และฉันจะอยู่ที่นี่
Let it go
ปล่อยมันไป
Let it go
ปล่อยมันไป
The cold never bothered me anyway
ความหนาวไม่สะทกสะท้านฉันแต่อย่างใด
 

Let It Go_Frozen

 

 

 

 

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.