แปลเพลง Hold Tight – Justin Bieber

Justin Bieber
Hold Tight เป็นบทเพลงที่อาจสื่อความหมายได้สองแง่ อันแรก Justin กำลังบรรยายถึงการจูบซึ่งเขาหลงไหลในการจูบกับผู้หญิงคนนี้มาก (แฟนเก่า Selena Gomez) โดยในเนื้อเพลงจะกล่าวถึงริมฝีปากและใช้คำว่า Hold on tight ที่สื่อถึงว่าการจูบไม่ปล่อย ริมฝีปากติดกันแน่น แต่ความหมายอีกแง่นึงก็อาจจะหมายถึงการร่วมรัก (sex) ซึ่ง Lips ในที่นี้ก็อาจจะหมายความเป็นอย่างอื่นไป
Every Birthday, Every birthday
ทุกๆวันเกิด ทุกๆวันเกิด
They hold on tight
มัน(มัน ในที่นี้ = They = ริมฝีปากทั้งสองข้าง) ยึดเหนี่ยวไว้แน่น
Yeah, they hold on tight
ใช่ มันยึดเหนี่ยวไว้แน่น
Ooh, they hold on tight
โอ้ มันยึดเหนี่ยวไว้แน่น
Them lips won’t let me go
ริมฝีปากของเธอไม่ยอมปล่อยฉันไป
(Lips won’t let me go, lips won’t let me go, oh)
ริมฝีปากนั้นไม่ยอมปล่อยฉันไป ริมฝีปากนั้นไม่ยอมปล่อยฉันไป โอ้

.
They hold on tight
มันยึดเหนี่ยวไว้แน่น
Yeah, they hold on tight
ใช่ มันยึดเหนี่ยวไว้แน่น
Ooh, they hold on tight
โอ้ มันยึดเหนี่ยวไว้แน่น
Them lips won’t let me go
ริมฝีปากของเธอไม่ยอมปล่อยฉันไป
(Lips won’t let me go, lips won’t let me go, oh)
ริมฝีปากนั้นไม่ยอมปล่อยฉันไป ริมฝีปากนั้นไม่ยอมปล่อยฉันไป โอ้

.

Don’t let this go to your head
ไม่ต้องคิดมากไป
But you’re the best, I’ve ever had
แต่เธอคือคนที่ดีที่สุด ที่ฉันเคยมีมา
Not to mention
ไม่ต้องเอื้อนเอ่ย
That thing is swollen
มันได้ถูกกลืน (อาจเปรียบเหมือนการจูบที่ดูดดื่ม)
You got me oh so in a trance
เธอทำให้ฉันตกอยู่ในภวังค์

.
Something like a ziploc, but a lip lock
บางอย่่างเหมือนกับซิปล็อค แต่มันคือลิปล็อค (ริมฝีปากติดล็อค)
Want you wrapped around me like a wrist watch
อยากให้เธอพันรอบตัวฉันเหมือนนาฬิกาข้อมือ
Oh, so hard walking out
โอ้ มันช่างยากที่จะเดินออกมา
Got me stuck like crazy glue, ooh
เธอทำให้ฉันติดแหงกเหมือนสุดยอดกาว

.

They hold on tight
มันยึดเหนี่ยวไว้แน่น
Yeah, they hold on tight
ใช่ มันยึดเหนี่ยวไว้แน่น
Ooh, they hold on tight
โอ้ มันยึดเหนี่ยวไว้แน่น
Them lips won’t let me go
ริมฝีปากของเธอไม่ยอมปล่อยฉันไป
(Lips won’t let me go, lips won’t let me go, oh)
ริมฝีปากนั้นไม่ยอมปล่อยฉันไป ริมฝีปากนั้นไม่ยอมปล่อยฉันไป โอ้

They hold on tight
มันยึดเหนี่ยวไว้แน่น
Yeah, they hold on tight
ใช่ มันยึดเหนี่ยวไว้แน่น
Ooh, they hold on tight
โอ้ มันยึดเหนี่ยวไว้แน่น
Them lips won’t let me go
ริมฝีปากของเธอไม่ยอมปล่อยฉันไป
(Lips won’t let me go, lips won’t let me go, oh)
ริมฝีปากนั้นไม่ยอมปล่อยฉันไป ริมฝีปากนั้นไม่ยอมปล่อยฉันไป โอ้

Got me tossing, turning into bed
ทำให้ฉันโลดเต้น วิ่งเข้าเตียงนอน
The places where I rather be instead
ที่ที่ฉันควรจะอยู่
You don’t know your strength
เธอไม่รู้ถึงความพลังของเธอ
Missing you is like adrenaline
คิดถึงเธอมันเหมือนแอดรีนาลีน
Oh, when you got me in a gridlock
โอ้ เมื่อเธอทำให้ฉันติดแหงก
.
What a great spot
ช่างเป็นจุดที่ยอดเยี่ยม
Yeah, that turned up kind of love and it just won’t stop
ใช่ มันแปรเปลี่ยนเป็นรัก และมันไม่ยอมหยุด
No, so hard walking out
ไม่, มันช่างยากเย็นที่จะเดินออกมา
Got me stuck like crazy glue, ooh
เธอทำให้ฉันติดแหงกเหมือนสุดยอดกาว
.
They hold on tight
มันยึดเหนี่ยวไว้แน่น
Yeah, they hold on tight
ใช่ มันยึดเหนี่ยวไว้แน่น
Ooh, they hold on tight
โอ้ มันยึดเหนี่ยวไว้แน่น
Them lips won’t let me go
ริมฝีปากของเธอไม่ยอมปล่อยฉันไป
(Lips won’t let me go, lips won’t let me go, oh)
ริมฝีปากนั้นไม่ยอมปล่อยฉันไป ริมฝีปากนั้นไม่ยอมปล่อยฉันไป โอ้
.
They hold on tight
มันยึดเหนี่ยวไว้แน่น
Yeah, they hold on tight
ใช่ มันยึดเหนี่ยวไว้แน่น
Ooh, they hold on tight
โอ้ มันยึดเหนี่ยวไว้แน่น
Them lips won’t let me go
ริมฝีปากของเธอไม่ยอมปล่อยฉันไป
(Lips won’t let me go, lips won’t let me go, oh)
ริมฝีปากนั้นไม่ยอมปล่อยฉันไป ริมฝีปากนั้นไม่ยอมปล่อยฉันไป โอ้
.
Holding back the faces I would make
ขวางกั้นเหล่าใบหน้าที่ฉันอาจจินตนาการ
I’m a fan and you’re the rock star
ฉันเป็นแฟนคลับและเธอคือดาว
Making it hard on me
ทำให้มันยากสำหรับฉัน
Visualize a monster
สร้างภาพอสูรกาย
‘Cause you’re too bad for me
เพราะเธอช่างไม่ดีสำหรับฉัน
Shot that arrow, I’m hit
ยิงศรนั้น ฉันโดนยิง
Need you right near me
ฉันต้องการเธอใกล้ๆฉัน
Trying to maintain, so don’t mind if I turn away (no, no)
พยายามจะรักษา ดังนั้นไม่ต้องสนใจหากฉันจะหลบหน้าหนีไป
I try to maintain, so don’t mind if I turn away
ฉันพยายามจะรักษา ดังนั้นไม่ต้องสนใจหากฉันจะหลบหน้าหนีไป
.
They hold on tight
มันยึดเหนี่ยวไว้แน่น
Yeah, they hold on tight
ใช่ มันยึดเหนี่ยวไว้แน่น
Ooh, they hold on tight
โอ้ มันยึดเหนี่ยวไว้แน่น
Them lips won’t let me go
ริมฝีปากของเธอไม่ยอมปล่อยฉันไป
(Lips won’t let me go, lips won’t let me go, oh)
ริมฝีปากนั้นไม่ยอมปล่อยฉันไป ริมฝีปากนั้นไม่ยอมปล่อยฉันไป โอ้
.
They hold on tight
มันยึดเหนี่ยวไว้แน่น
Yeah, they hold on tight
ใช่ มันยึดเหนี่ยวไว้แน่น
Ooh, they hold on tight
โอ้ มันยึดเหนี่ยวไว้แน่น
Them lips won’t let me go
ริมฝีปากของเธอไม่ยอมปล่อยฉันไป
+++++++++++
You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.