แปลเพลง Dark Horse – Katy Perry

Dark Horse Katy Perry
I knew you were ฉันรู้เธอจะ.. You were gonna come to me เธอจะมาหาฉัน (เลือกฉัน) And here you are และเธอก็อยู่นี่แล้ว But you better choose carefully แต่เธอคงต้องเลือกดีๆ ‘Cause I’m capable of anything เพราะฉันสามารถทำอะไรได้ทุกอย่าง Of anything and everything ทำได้ในทุกๆอย่าง


I knew you were
ฉันรู้เธอจะ..
You were gonna come to me
เธอจะมาหาฉัน (เลือกฉัน)
And here you are
และเธอก็อยู่นี่แล้ว
But you better choose carefully
แต่เธอคงต้องเลือกดีๆ
‘Cause I’m capable of anything
เพราะฉันสามารถทำอะไรได้ทุกอย่าง
Of anything and everything
ทำได้ในทุกๆอย่าง

.

Make me your Aphrodite
ทำให้ฉันเป็นเทพีอโฟรไดท์สิ (เทพเจ้าแห่งความรัก)
Make me your one and only
ทำให้ฉันเป็นคนเดียวของเธอ
Don’t make me your enemy, your enemy, your enemy
อย่าทำให้ฉันเป็นศัตรู ครัตรูของเธอ

.

So you wanna play with magic
เธออยากจะเล่นกับเวทมนต์
Boy, you should know whatcha falling for
ที่รัก เธอควรรู้ไว้ว่าเธอกำลังเล่นกับอะไร
Baby do you dare to do this
ที่รัก กล้าที่จะทำมันหรอ
Cause I’m coming atcha like a dark horse
เพราะฉันกำลังเข้าหาเธอเหมือนกับม้ามืด

.

Are you ready for, ready for
เธอพร้อมแล้วหรือยัง พร้อมหรือยังสำหรับ
A perfect storm, perfect storm
พายุลูกใหญ่
Cause once you’re mine, once you’re mine
เพราะเมื่อใดที่เธอเป็นของฉัน
There’s no going back
มันจะไม่มีวันหวนย้อนคืน
Mark my words
จำคำฉันไว้
This love will make you levitate
รักนี้จะทำให้เธอลอย

.

Like a bird
เหมือนนก
Like a bird without a cage
เหมือนนกที่ไร้กง
But down to earth
แต่อยู่บนโลก
If you choose to walk away, don’t walk away
หากเธอเลือกที่จะเดินจากไป อย่าเดินจากไป

.

It’s in the palm of your hand now baby
มันอยู่ในกำมือเธอแล้วที่รัก
It’s a yes or no, no maybe
มันคือ รับ หรือ ไม่รับ ไม่มีคำว่า อาจจะ
So just be sure before you give it up to me
ดังนั้นจงมั่นใจก่อนที่เธอจะให้คำตอบฉัน
Up to me, give it up to me
ให้คำตอบฉัน

.

So you wanna play with magic
เธออยากจะเล่นกับเวทมนต
Boy, you should know whatcha falling for
ที่รัก เธอควรรู้ไว้ว่าเธอกำลังเล่นกับอะไร
Baby do you dare to do this
ที่รัก กล้าที่จะทำมันหรอ
Cause I’m coming atcha like a dark horse
เพราะฉันกำลังเข้าหาเธอเหมือนกับม้ามืด

.

Are you ready for, ready for
เธอพร้อมแล้วหรือยัง พร้อมหรือยังสำหรับ
A perfect storm, perfect storm
พายุอันใหญ่หลวง
Cause once you’re mine, once you’re mine
เพราะเมื่อใดที่เธอเป็นของฉัน
There’s no going back
มันจะไม่มีวันหวนย้อนคืน

.

So you wanna play with magic
เธออยากจะเล่นกับเวทมนต์
Boy, you should know whatcha falling for
ที่รัก เธอควรรู้ไว้ว่าเธอกำลังเล่นกับอะไร
Baby do you dare to do this
ที่รัก กล้าที่จะทำมันหรอ
Cause I’m coming at cha like a dark horse
เพราะฉันกำลังเข้าหาเธอเหมือนกับม้ามืด

.

Are you ready for, ready for
เธอพร้อมแล้วหรือยัง พร้อมหรือยังสำหรับ
A perfect storm, perfect storm
พายุอันใหญ่หลวง
Cause once you’re mine, once you’re mine
เพราะเมื่อใดที่เธอเป็นของฉัน
There’s no going back
มันจะไม่มีวันหวนย้อนคืน

++++++++++ 

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.