แปลเพลง Love Somebody – Maroon 5

Love Somebody
I know your inside, you’re feeling so hollow ฉันรู้ว่าลึกข้างในเธอรู้สึกว่างเปล่า And it’s a hard pill for you to swallow มันคือยาขมที่ยากจะกลืน But I fall for you, I’ll never recover แต่หากให้เธอแล้ว ฉันคงไม่มีวันหวนคืน
If I fall for you, I’ll never be the same หากรักเธอแล้ว ฉันคงไม่มีวันเหมือนเดิม I really want to love somebody ฉันต้อการรักใครสักคน

I know your inside, you’re feeling so hollow
And it’s a hard pill for you to swallow
But I fall for you, I’ll never recover
If I fall for you, I’ll never be the same
ฉันรู้ว่าลึกข้างในเธอรู้สึกว่างเปล่า
มันคือยาขมที่ยากจะกลืน
แต่หากให้เธอแล้ว ฉันคงไม่มีวันหวนคืน
หากรักเธอแล้ว ฉันคงไม่มีวันเหมือนเดิม
I really want to love somebody
I really want to dance the night away
I know we’re only half way there
But you take me all the way, you take me all the way
ฉันต้อการรักใครสักคน
ฉันต้องการหนีจากความเหงา (ฉันต้องการเต้นให้พ้นข้ามคืน)
ฉันรู้ว่าเราเพิ่งมาได้แค่ครึ่งทาง
แต่เธอพาฉันไปถึงปลายทาง เธอช่วยพาฉันไปถึงปลายทางI really want to touch somebody
I think about you every single day
I know we’re only half way there
But you take me all the way, you take me all the way
ฉันต้องการสัมผัสจากใครสักคน
ฉันคิดถึงเธอทุกวัน
ฉันรู้ว่าเราเพิ่งมาได้เพียงครึ่งทาง
แต่เธอพาฉันไปถึงปลายทาง เธอช่วยพาฉันไปถึงปลายทางYou’re such a hard act for me to follow
Love me today don’t leave me tomorrow, yeah
But I fall for you, I’ll never recover
If I fall for you, I’ll never be the same
เธอช่างแสนวิเศษ
โปรดรักฉันวันนี้ และพรุ่งนี้อย่าได้เดินจาก
หากให้เธอแล้ว ฉันคงไม่มีวันหวนคืน
หากรักเธอแล้ว ฉันคงไม่มีวันเหมือนเดิม

I really want to love somebody
I really want to dance the night away
I know we’re only half way there
But you take me all the way, you take me all the way
ฉันต้อการรักใครสักคน
ฉันต้องการหนีจากความเหงา (ฉันต้องการเต้นให้พ้นข้ามคืน)
ฉันรู้ว่าเราเพิ่งมาได้แค่ครึ่งทาง
แต่เธอพาฉันไปถึงปลายทาง เธอช่วยพาฉันไปถึงปลายทาง

I really want to touch somebody
I think about you every single day
I know we’re only half way there
But you take me all the way, you take me all the way
Oh, oh, oh, oh
ฉันต้องการสัมผัสจากใครสักคน
ฉันคิดถึงเธอทุกวัน
ฉันรู้ว่าเราเพิ่งมาได้เพียงครึ่งทาง
แต่เธอพาฉันไปถึงปลายทาง เธอช่วยพาฉันไปถึงปลายทาง

I don’t know where to start, I’m just a little lost
I wanna feel like we never gone, ever stopped
I don’t what to do, I’m right in front of you
Asking you to stay, you should stay, stay with me tonight, yeah
ฉันไม่รู้จะเริ่มต้นที่ตรงไหน ฉันกำลังหลงทาง
ฉันอยากให้เราไม่มีวันจาก ไม่มีวันหยุด
ฉันไม่รู้จะทำอย่างไร เมื่อยืนอยู่ตรงหน้าเธอ
ขอร้องให้เธออยู่ เธอควรอยู่ อยู่กับฉันคืนนี้

I really want to love somebody
I really want to dance the night away
I know we’re only half way there
But you take me all the way, you take me all the way
ฉันต้อการรักใครสักคน
ฉันต้องการหนีจากความเหงา (ฉันต้องการเต้นให้พ้นข้ามคืน)
ฉันรู้ว่าเราเพิ่งมาได้แค่ครึ่งทาง
แต่เธอพาฉันไปถึงปลายทาง เธอช่วยพาฉันไปถึงปลายทาง

I really want to touch somebody
I think about you every single day
I know we’re only half way there
But you take me all the way, you take me all the way
Oh, oh, oh, oh
ฉันต้องการสัมผัสจากใครสักคน
ฉันคิดถึงเธอทุกวัน
ฉันรู้ว่าเราเพิ่งมาได้เพียงครึ่งทาง
แต่เธอพาฉันไปถึงปลายทาง เธอช่วยพาฉันไปถึงปลายทาง

You take me all the way, you take me all the way
เธอช่วยพาฉันไปถึงปลายทาง พาฉันไปให้ถึงปลายทาง

 

=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=

 

 

 

 

 

 

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.